Korzystając ze strony Woofy.pl akceptujesz zasady zawarte w poniższej Polityce prywatności.

DANE OSOBOWE

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest administrator strony Woofy.pl. Kontakt do administratora możliwy jest pod adresem  kontakt@woofy.pl.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. Zgodnie z RODO (Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) masz prawo do dostępu, zmiany swoich danych i/lub usunięcia ich z bazy. Wystarczy, że napiszesz do mnie maila na adres kontakt@woofy.pl. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Wszystkie zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzysta strona Woofy.pl przy przetwarzaniu danych:

A2 Hosting. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Z uwagi na korzystanie z usług A2Hosting, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. A2 Hosting , przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Cele i czynności przetwarzania

Kontakt. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Konto.
Za pośrednictwem strony możesz założyć w naszym serwisie konto użytkownika. Konto ma na celu ułatwienie zarządzaniem profilu swojej firmy. W celu rejestracji konta konieczne jest podanie adres e-mail oraz imienia i nazwiska. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku konta jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie checkboxa przy zapisywaniu się do konta. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, co równoznaczne jest z usunięciem konta. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania naszego serwisu, chyba że zrezygnujesz z posiadania konta w naszym serwisie, co spowoduje natychmiastowe usunięcie danych z bazy.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu lub dodać recenzję, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz podpis i/lub stronę internetową. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz lub recenzję.

System komentarzy i recenzji obsługiwany jest przez standardowo wbudowany w skrypt WordPressa system komentarzy.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza/recenzji na stronie/blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować kontaktując się ze mną.

PLIKI COOKIES

Strona Woofy.pl, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane ma stronie Woofy.pl cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies), aby zapewnić lepszy odbiór treści.

Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia usług i dodawania komentarzy.

Cookies podmiotów trzecich. Strona Woofy.pl, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Korzystam m.in. z narzędzia Google Analytics, który umożliwia tworzenie statystyk i ich analizę w celu optymalizacji strony internetowej.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony Woofy.pl, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Narzędzia społecznościowe. Na stronie Woofy.pl używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google.

LOGI SERWERA

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.